Ukraine Telegram Archive

Live Translations of Ukrainian Telegram Channels

❗️ Mykolayiv region is ready to evacuate the population in case of a possible accident at the nuclear power plant According to Vitaly Kym, the closest settlement to the LNG plant in the Mykolayiv r –

TRANSLATION :
❗️ Mykolayiv region is ready to evacuate the population in case of a possible accident at the nuclear power plant

According to Vitaly Kym, the closest settlement to the LNG plant in the Mykolayiv region is 100 kilometers away.

“We always have to be prepared for any events. We had trainings on possible threats. Especially since we have the Pivdenno-Ukrainian nuclear power plant on our territory, we have experience and appropriate plans.

Much depends on the wind and weather conditions. But we have worked out how to evacuate during a potential emergency,” he said.

The problem for the region will be the amount of transport, which potentially can be reserved, through mobilization of transport for military operations.

“But I believe that in case of need, the soldiers will also help”, – added Vitaly Klim.

Send NEWS 👉 @niko9_bot
👉SUBSCRIBE
Source : Новости Николаева🇺🇦
Link : https://t.me/novostiniko/25429
Date :
ORIGINAL :
❗️Миколаївщина готова до евакуації населення у випадку можливої аварії на ЗАЕС

Як розповів Віталій Кім, найближчий населений пункт до ЗАЕС у Миколаївській області розташований на відстані 100 кілометрів.

“Ми завжди повинні готуватися до будь-яких подій. У нас відбувалися навчання щодо можливих загроз. Тим паче, що у нас на території області є Південноукраїнська АЕС, ми маємо досвід і відповідні плани.

Багато чого залежатиме від вітру та погодних умов. Але ми пропрацювали шляхи евакуації під час потенційної небезпеки”, — відзначив він.

Проблемою для області залишаться кількість транспорту, який потенційно може бути зарезервований, через мобілізацію транспорту для військових дій.

«Але вважаю, що у випадку необхідності, військові теж допоможуть», — додав Віталій Кім.

Надіслати новину 👉 @niko9_bot
👉ПОДПИСАТЬСЯ

Новости Николаева🇺🇦
@novostiniko


thumb.jpeg

❗️Миколаївщина готова до евакуації населення у випадку можливої аварії на ЗАЕС

Як розповів Віталій Кім, найближчий населений пункт до ЗАЕС у Миколаївській області розташований на відстані 100 кілометрів.

“Ми завжди повинні готуватися до будь-яких подій. У нас відбувалися навчання щодо можливих загроз. Тим паче, що у нас на території області є Південноукраїнська АЕС, ми маємо досвід і відповідні плани.

Багато чого залежатиме від вітру та погодних умов. Але ми пропрацювали шляхи евакуації під час потенційної небезпеки”, — відзначив він.

Проблемою для області залишаться кількість транспорту, який потенційно може бути зарезервований, через мобілізацію транспорту для військових дій.

«Але вважаю, що у випадку необхідності, військові теж допоможуть», — додав Віталій Кім.

Надіслати новину 👉 @niko9_bot

👉ПОДПИСАТЬСЯ

Leave a Reply