Ukraine Telegram Archive

Live Translations of Ukrainian Telegram Channels

TRANSLATION :
#padzea

“The Will of the Belarusians for Freedom Will Not Be Extinguished!”

On June 24, Ukraine celebrated Independence Day. Today is Independence Day

“The will of the Belarusians for freedom will not go out!”.

On June 24, Ukraine celebrated Independence Day. Belarus could celebrate its Independence Day today. On June 25, 1991 the Declaration on the Sovereignty of the Republic of Belarus received the status of a constitutional law, which proclaimed the independence of the country. But now Belarus is actually under occupation.

Today, on this historic day for Belarus, the medical ritual of commemoration of the battlefield was held in the village of Kalinouski. The Palka voyars took the pikes. The recruits made a pledge of allegiance to Belarus.

The commander of the Palka Kalinouski “Kit” called to the bystanders: “The battle respects our commitment to fight for the freedom of our people, just as the Kasiuska and Kalinouski Kasians, the Slutsk Zbrujskii Party and the anti-Belarusian opposition, and the 2020 Party activists fought for it”.

Belarusian volunteer activists were trying to do everything possible to find the time when the bench of the Palka will be free to moonlight over free Belarus.

⬜️🟥⬜️ Belarus peradusim!

✊DUE TO THE STICK:

@BelarusAndUkraineBot
Source : Полк Каліноўскага
Link : https://t.me/belwarriors/1902
Date : 2022-08-25T16:28:00.000Z
ORIGINAL :

thumb.jpegthumb.jpegthumb.jpegthumb.jpeg

#падзея

«Волю беларусаў да свабоды не загасіць!»

Учора, 24 жніўня, Украіна святкавала Дзень Незалежнасці. Сёння свой Дзень Незалежнасці магла б святкаваць і Беларусь. 25 жніўня 1991 года Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь набыла статус канстытуцыйнага закона, што азначала абвяшчэнне Незалежнасці краіны. Але зараз Беларусь фактычна знаходзіцца пад акупацыяй.

Сёння, у гэты гістарычны для Беларусі дзень, у Палку Каліноўскага адбыўся ўрачысты ваенны рытуал прыняцця баявога сцяга. Ваяры Палка атрымалі шаўроны. Рэкруты прынеслі Зарок на вернасць Беларусі.

Камандзір Палка Каліноўскага Дзяніс «Кіт» звярнуўся да байцоў: «Баявы сцяг увасабляе нашу гатоўнасць змагацца за свабоду свайго народа, як змагаліся за яе касінеры Касцюшкі і паўстанцы Каліноўскага, Ваяры Слуцкага Збройнага чыну і партызаны антыбальшавіцкага супраціву, удзельнікі пратэстаў 2020».

Беларускія добраахвотнікі-каліноўцы пакляліся зрабіць усё магчымае, каб наблізіць час, калі баявы сцяг Палка будзе вольна лунаць у нябёсах па-над свабоднай Беларуссю.

⬜️🟥⬜️ Беларусь перадусім!

✊ДАЛУЧЫЦЦА ДА ПАЛКА:

@BelarusAndUkraineBot

Leave a Reply