Ukraine Telegram Archive

Live Translations of Ukrainian Telegram Channels

It is not allowed to make changes to the application for the date of departure, make and license number of the vehicle, list of persons included in the application for departure. 12. –

TRANSLATION :
It is not allowed to make changes to the application for the date of departure, make and license number of the vehicle, list of persons included in the application for departure.

12. The supervision of the columns from the territory of the commandant’s office to the checkpoint of the village of Stepnogirsk. Stepnogorsk is carried out by the National Police in the Zaporizhia region without interruption of the route, except for changes in the operational situation, which threatens the life and health of citizens.
13. The transport vehicles that carry out free evacuation of persons from temporarily occupied territories, transportation of humanitarian supplies and other socially significant problems are given priority for inclusion in the composition of the convoy for departure. The number of places for such vehicles in the convoy for departure is determined according to the operational situation on the territory of the commandant’s office and on the line of contact.
14. 14. The inclusion in the composition of the column of evacuation, humanitarian transport, which transports cargo that may prevent emergencies of a technogenic and ecological nature, is carried out by a separate decision of the commandant’s office.
15. 15. Admission of vehicles to the territory of the commandant’s checkpoint is carried out by officers of the Main Department of the National Police in the Zaporizhzhia region according to lists formed on the basis of applications.
16. 16. Taking into account the condition of the motor road and the roadbed through the river Yanchekrak for the route of the column, it is forbidden for the passage to the structure of the column:
Vehicles carrying a maximum permissible weight of over 3.5 tons;
buses with seating capacity of more than twenty-two, as provided for by the technical characteristics of the vehicle, except for vehicles for the evacuation of residents of the temporarily occupied territories.
17. In case of an indirect threat to life and health of the citizens, as well as weather conditions, a temporary restriction (ban) on the movement of vehicles along the route of the convoy may be imposed.
18. 18. The Commandant decides on temporary limitation (prohibition) of vehicles’ movement along the route of the colony.
19. Compliance with the requirements of this Procedure in the formation of columns, prevention of unauthorized departure of persons and vehicles to the temporarily occupied territory, as well as removal of humanitarian cargo is ensured by representatives of the commandant’s office, who act in accordance with the current legislation and within the limits of their competence.
Source : Запорізька обласна військова адміністрація
Link : https://t.me/zoda_gov_ua/12312
Date :
ORIGINAL :
Внесення змін у заявку щодо дати виїзду, марки та державного номеру автомобіля, списку осіб, які включені до заявки на виїзд, не дозволяється.

12. Супровід колон з території комендатури до контрольно-пропускного пункту смт. Степногірськ здійснюється силами Національної поліції в Запорізькій області без зупинок на маршруті руху, за виключенням змін в оперативній обстановці, що загрожує життю та здоров’ю громадян.
13. Перевага у черговості включення до складу колони на виїзд надається транспорту, що здійснює безкоштовну евакуацію осіб з тимчасово окупованих територій, перевезення гуманітарних вантажів та виконання інших соціально значущих проблем. Щоденна кількість місць для такого транспорту в колоні на виїзд визначається згідно оперативної обстановки на території комендатури та на лінії зіткнення.
14. Включення до складу колони евакуаційного, гуманітарного транспорту, що здійснює перевезення вантажів, які попереджають виникнення надзвичайних ситуацій техногенно-екологічного характеру, здійснюються за окремим рішенням комендатури.
15. Допуск автотранспорту на територію Пункту пропуску комендатури здійснюється працівниками Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за списками, які формуються на підставі заявок.
16. Враховуючи стан автомобільної дороги та земельного полотна через річку Янчекрак за маршрутом слідування колони, включення до її складу забороняється рух:
вантажних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т;
автобусів, обладнаних місцями для сидіння в кількості більше двадцяти двох, що передбачено технічною характеристикою транспортного засобу, окрім транспорту для евакуації мешканців тимчасово окупованих територій.
17. У разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров’ю громадян та ускладнення погодних умов, може бути введене тимчасове обмеження (заборона) руху транспортних засобів за маршрутом слідування колони.
18. Рішення про тимчасове обмеження (заборону) руху транспортних засобів за маршрутом слідування колони приймається комендантом.
19. Дотримання вимог цього Порядку при формуванні колон, попередження несанкціонованого виїзду осіб та транспортних засобів на тимчасово окуповану територію, а також вивезення гуманітарних вантажів забезпечується представниками комендатури, які діють відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції.

Запорізька обласна військова адміністрація
@zoda_gov_ua

Внесення змін у заявку щодо дати виїзду, марки та державного номеру автомобіля, списку осіб, які включені до заявки на виїзд, не дозволяється.

12. Супровід колон з території комендатури до контрольно-пропускного пункту смт. Степногірськ здійснюється силами Національної поліції в Запорізькій області без зупинок на маршруті руху, за виключенням змін в оперативній обстановці, що загрожує життю та здоров’ю громадян.

13. Перевага у черговості включення до складу колони на виїзд надається транспорту, що здійснює безкоштовну евакуацію осіб з тимчасово окупованих територій, перевезення гуманітарних вантажів та виконання інших соціально значущих проблем. Щоденна кількість місць для такого транспорту в колоні на виїзд визначається згідно оперативної обстановки на території комендатури та на лінії зіткнення.

14. Включення до складу колони евакуаційного, гуманітарного транспорту, що здійснює перевезення вантажів, які попереджають виникнення надзвичайних ситуацій техногенно-екологічного характеру, здійснюються за окремим рішенням комендатури.

15. Допуск автотранспорту на територію Пункту пропуску комендатури здійснюється працівниками Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за списками, які формуються на підставі заявок.

16. Враховуючи стан автомобільної дороги та земельного полотна через річку Янчекрак за маршрутом слідування колони, включення до її складу забороняється рух:

вантажних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т;

автобусів, обладнаних місцями для сидіння в кількості більше двадцяти двох, що передбачено технічною характеристикою транспортного засобу, окрім транспорту для евакуації мешканців тимчасово окупованих територій.

17. У разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров’ю громадян та ускладнення погодних умов, може бути введене тимчасове обмеження (заборона) руху транспортних засобів за маршрутом слідування колони.

18. Рішення про тимчасове обмеження (заборону) руху транспортних засобів за маршрутом слідування колони приймається комендантом.

19. Дотримання вимог цього Порядку при формуванні колон, попередження несанкціонованого виїзду осіб та транспортних засобів на тимчасово окуповану територію, а також вивезення гуманітарних вантажів забезпечується представниками комендатури, які діють відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції.

Leave a Reply