Ukraine Telegram Archive

Live Translations of Ukrainian Telegram Channels

Oleksandr Starukh: “In case of an emergency situation we will be ready”. The regional TEB NA committee held, where the head of the Zaporizhzhya region military administration Oleksandr Starukh and –

TRANSLATION :
Oleksandr Starukh: “In case of an emergency situation we will be ready”.

The regional TEB NA committee held, where the head of the Zaporizhzhya region military administration Oleksandr Starukh and members of the committee discussed the low risks of an emergency situation at the Zaporizhzhya NPP and quarantine restrictions under war conditions

First of all they discussed the spreading of COVID-19 on the territory of the Zaporizhzhya region. Thus, on the basis of tests for coronavirus infection it was possible to determine that the number of cases increased by more than 25%. That is why the decision was made to continue the quarantine until March 31, 2022.

In addition, two plans were prepared for the evacuation of civilians in case of an emergency situation in the AES: during peacetime and under conditions of military aggression. According to the experts, 69 settlements of the region are to be evacuated. Oleksandr Starukh stated that the communities have all the safety equipment and medicines for emergencies. At the same time, the greatest help in a critical situation is peace of mind and analysis of the existing situation – the head of ZOVA told that in case of an accident at a nuclear power plant it is necessary to carefully follow the information and follow the instructions.

– The regional military administration is often involved in the evacuation of people. Our experience in evacuating displaced people from hot spots has taught us how to make this process fast and organized. We have contact with the heads of RVA territorial communities, so in case of emergency we will be ready,” said Oleksandr Starukh.

Department of Culture and Information Policy
Source : Запорізька обласна військова адміністрація
Link : https://t.me/zoda_gov_ua/12317
Date :
ORIGINAL :
Олександр Старух: “У разі виникнення надзвичайної ситуації ми будемо готові”

Відбулась регіональна комісія ТЕБ НС, на якій очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух та члени комісії розглянула низку питань щодо ризиків виникнення аварійної ситуації на Запорізькій АЕС та карантинні обмеження в умовах війни

В першу чергу обговорили питання поширенням COVID-19 на території Запорізької області. Так, на основі зроблених тестів на захворювання коронавірусом вдалось визначити, що кількість випадків збільшилась майже на 25%. Саме тому було прийняте рішення продовжити карантин до 31 грудня 2022 року.

Окрім того, підготовлено два плани евакуації мирного населення у разі виникнення надзвичайної ситуації на АЕС: на мирний час та в умовах військової агресії. За підрахунками фахівців евакуації підлягають 69 населених пунктів області. Олександр Старух зауважив, що у громадах наявні усі засоби безпеки та лікарські препарати на випадок НС. Водночас з цим, найбільше у критичній ситуації допомагає спокій та аналіз наявної ситуації – очільник ЗОВА нагадав, що у разі аварії на атомній електростанції варто уважно відстежувати інформацію та виконувати настанови.

– Щоденно обласна військова адміністрація займається евакуацією людей. Досвід роботи з вивезенням переселенців із гарячих точок навчив нас як зробити цей процес швидким та організованим. Маємо контакт з головами РВА та територіальних громад, тому у разі виникнення надзвичайної ситуації ми будемо готові, – зазначив Олександр Старух.

Департамент культури та інформаційної політики

Запорізька обласна військова адміністрація
@zoda_gov_ua

Олександр Старух: “У разі виникнення надзвичайної ситуації ми будемо готові”

Відбулась регіональна комісія ТЕБ НС, на якій очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух та члени комісії розглянула низку питань щодо ризиків виникнення аварійної ситуації на Запорізькій АЕС та карантинні обмеження в умовах війни

В першу чергу обговорили питання поширенням COVID-19 на території Запорізької області. Так, на основі зроблених тестів на захворювання коронавірусом вдалось визначити, що кількість випадків збільшилась майже на 25%. Саме тому було прийняте рішення продовжити карантин до 31 грудня 2022 року.

Окрім того, підготовлено два плани евакуації мирного населення у разі виникнення надзвичайної ситуації на АЕС: на мирний час та в умовах військової агресії. За підрахунками фахівців евакуації підлягають 69 населених пунктів області. Олександр Старух зауважив, що у громадах наявні усі засоби безпеки та лікарські препарати на випадок НС. Водночас з цим, найбільше у критичній ситуації допомагає спокій та аналіз наявної ситуації – очільник ЗОВА нагадав, що у разі аварії на атомній електростанції варто уважно відстежувати інформацію та виконувати настанови.

– Щоденно обласна військова адміністрація займається евакуацією людей. Досвід роботи з вивезенням переселенців із гарячих точок навчив нас як зробити цей процес швидким та організованим. Маємо контакт з головами РВА та територіальних громад, тому у разі виникнення надзвичайної ситуації ми будемо готові, – зазначив Олександр Старух.

Департамент культури та інформаційної політики

Leave a Reply